Oświadczenie rodziców o stanie zdrowia dziecka, kandydata do Szkoły Mistrzostwa Sportowego (format .pdf) - pobranie

Karta badań specjalistycznych kandydata (format .pdf) - pobranie

Druk podania kandydata do Szkoły Mistrzostwa Sportowego (format .pdf) - pobranie